,

Testo 510i smart merač diferencijalnog pritiska

Testo 510i je smart instrument za merenje diferencijalnog pritiska koji radi u koneciji sa Android / iOS smart telefonima. Koristi se za precizna merenja niskog pritiska, odličan je za merenje pritiska u manifoldima, statičkog pritiska i pada pritiska u zgradama, ventilacionim sistemima i dimnjacima.

Meri statički pritisak, protok vazduha i zapreminu (Pitoova cev nije deo paketa, ali se može naručiti).

Meri pritisak u manifoldima i pad pritiska unutar filtera i namotaja, ima merni meni u App sa alarmima za pad pritiska.

Live prenos podataka sa MeasureQuick App.

Pozadinski magnet instrumenta omogućava hands-free rad.

Kontakt

Nenad Grujić
Vođa referata, GENERALLAB (TESTO)
Tel: +381 11 655 68 55 lokal 227
Fax: +381 11 22 22 222
testo@super-lab.com

X
Scroll to Top