,

Testo 557 manometar

Testo 557 manifold za rashladne sisteme i toplotne pumpe

Testo 557 je digitalni manometar za puštanje sistema u rad i servisne poslove, sada sa App-om i Bluetooth-om. To je robustan alat za sva merenja na rashladnim sistemima ili toplotnim pumpama. Ima 4-smerni ventilski blok i dodatni priključak za spoljnu visoko preciznu vakuum sondu. App i Bluetooth omogućavaju brzo i jednostavno nadziranje sistema, te izradu izveštaja na licu mesta.

Kontakt

Nenad Grujić
Vođa referata, GENERALLAB (TESTO)
Tel: +381 11 655 68 55 lokal 222
Fax: +381 11 22 22 222
testo@super-lab.com

X
Scroll to Top