, ,

Testo 616 vlagomer

Testo 616 vlagomer za drvo i građevinske materijale

Profesionalni merač vlage Testo 616 predstavlja precizno i ​​nedestruktivno sredstvo za merenje vlage u drvetu i građevinskim materijalima, kao i za nadzor nad postupkom sušenja nakon oštećenja vodom. Rad sa ovim instrumentom je jednostavan – odabere se karakteristična kriva materijala, a merna sonda (tzv. kandža) se postavi na površinu materijala. Merač pokazuje udeo vlage kao težinski postotak u odnosu na suvu masu. Iako merni vrh sonde dolazi samo u dodir sa površinom, zidom ili podom, instrument može odrediti sadržaj vlage u materijalu do dubine od 5 cm.

Testo 616 se može koristiti u raznim područjima primene:

– otkrivanje oštećenja od vlage: nerazorna metoda za pronalaženje vlage u zidovima / podovima

– nadgledanje procesa sušenja: od provođenja inspekcije vlage, do kontrolisanog sušenja nakon oštećenja vodom – nedestruktivna metoda za određivanje sadržaja vlage u drvetu / građevinskim materijalima

– vlaga drveta: za proveru vlage u drvetu koje je bilo skladišteno pre obrade

X
Scroll to Top