,

TESTO Pametne sonde za android telefone

Categories: ,
TESTO-ve smart sonde su kompaktni i praktični ručni merni instrumenti, malih dimenzija ali velikih mogućnosti. Koriste se bežičnim povezivanje sa Android telefonom ili tabletom. Tako uvek imate svu vašu mernu tehniku pri ruci i spremnu za rad.
Svi rezultati merenja se prenose direktno na besplatni Testo Smart Probes App koji instalirate na telefonu. Podaci se mogu jednostavno pročitati, pretvoriti u izveštaj i konačno poslati direktno putem e-maila. Aplikacija može učiniti mnogo više: praktični merni meniji i posebne funkcije preokreću pametni telefona u centar za merenje podataka – i čine vaš posao efikasnijim.
Dobrodošli u digitalni svet TESTO-ovih pametnih sondi:
  905i
Sonda sa temperaturnim senzorom za vazduh univerzalne primene.
Merni opseg od -50 do +150 °C.
  115i
Termometar sa senzorom-štipaljkom, za merenje temperature u sistemima grejanja i rashladnim sistema sa automatskim proračunavanjem pregrevanja i podhlađivanja.
Merni opseg od -40 do +150 °C.
  805i
Infracrveni termometar za beskontaktna merenja površine, mogućnost menjanja emisivnosti preko predefinisane liste materijala.
Optika 10:1
Merni opseg od -30 do +250 °C.
  605i
Pametni termohigrometar, meri temperaturu, relativnu vlažnost vazduha, automatski računa tačku rose i WTB.
Merni opseg od 0 do 100 %RH i od -20 do +60°C.
  405i
Termalni anemometar (hot wire senzor),meri brzinu strujanja, protok i temperaturu. Jednostavno podešavanja dimenzija i geometrije kanala. Teleskopska drška do 400mm, merni opseg od 0 do 30 m/s i od -20 to +60 °C.
  510i
Instrument za merenje diferncijalnog pritiska, mogućnost merenja protoka preko pitoove cevi. Integrisan magnet za fiksiranje aparata.
Merni opseg od -150 do 150 hPa.
  549i
Smart instrument za merenje visokog i niskog pritiska.
Merni opseg od -1 do 60 bar.

Osnovne prednosti aplikacije su:
– Bežično čitanje mernih vrednosti na telefonu ili tabletu.
– Prikaz istovremnih merenja do šest pametnih sondi.
– Aplikacija brzo vizualizuje promene vrednosti merenja kao grafikon ili tabelu.
– Predefinisani meniji za specifične aplikacije, uključujući: automatsko izračunavanje isparavanja i kondenzacije
temperature, kao i pregrevanje i podhlađivanja; merenje zapreminskog protoka u kanalima / u utičnicama;
beskontano merenje temperature infracrvenim senzorom i obeležavanje mernih mesta.
– Izveštaji o mernim podacima mogu biti podržani slikama kreiranim uz aplikaciju, a gotove izveštaje je
jednostavno poslati kao PDF ili EXCEL dokument.

Kontakt

X
Scroll to Top