,

TESTO Saveris 2

testo Saveris 2 – digitalan, pouzdan i dostupan sa bilo koje lokacije: Monitoring temperature i relativne vlažnosti vazduha za sve vaše aplikacije u sektoru prehrambenih tehnologija.

testo Saveris 2 – digitalan, pouzdan i dostupan sa bilo koje lokacije: Monitoring temperature i relativne vlažnosti vazduha za sve vaše aplikacije u sektoru prehrambenih tehnologija.

Šta korisnici misle:
WiFi data loger sistem testo Saveris 2 je pouzdan i nepogrešiv. To obezbeđuje sigurnost i zadovoljne kupce.

Kontakt

Nenad Grujić
Vođa referata, GENERALLAB (TESTO)
Tel: +381 11 80 53 761 lokal 124
Fax: +381 11 22 22 222
testo@super-lab.com

X
Scroll to Top