, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Thermosel® – Brookfield

Thermosel®
Za testiranje na visokim temperaturama

Thermosel®
Za testiranje na visokim temperaturama

Sadržaj isporuke
• Element za centriranje
• Termo kontejner sa zaštitom i izolacionim
poklopcem
o HT-110 specificirati pri poručivanju
• Kontrola temperature sa RTD sondom
o Specificirati pri poručivanju
• Izbor jednog SC4 vretena
o Specificirati pri poručivanju
• 5 jednokratnih posuda za uzorke
o HT-2DB-100
o Dodatne komore moguće je
poručiti u pakovanjima od 100 kom
• Jedna komora za uzorke
• Alatka za uklanjanje komore

Aplikacije
Topljenje Asfalt (ASTM D4402)
Vosak Polimeri

Thermosel®
Problem sa merenjem viskoznosti vrućih otopina i tečnosti na visokom temperaturama je precizna kontrola temperature i stabilna temperature merenja većeg broja uzoraka kako bi se postiglo pouzdano merenje. Brookfield Thermosel je rešenje za ovakve problem zato što obezbeđuje stabilne, precizno kontrolisane uslove merenja.U kombinaciji sa Brookfield viskozimetrima i reometrima rezultati su pouzdani i ponivljivi.

Faktori koji utiču na stabilne uslove merenja
• Precizna kontrola temperature
• Mala zapremina uzorka i izolavana komora za uzorak, što smanjuje temperaturni gradijent u uzorku.
• Rotirajuće vreteno koje stvara efekat mešanja
• Jednostavna radna procedura. ustanovljene metode merenja moguće je rutinski koristiti i dobiti precizne, ponovljive podatke.

Kontakt

Srđan Stepanović
Direktor sektora GENERALLAB

SUPERLAB
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 655 68 55 lok.223
Mob: +381 (0) 64 8720 105
sstepanovic@super-lab.com
www.super-lab.com

X
Scroll to Top