TITAN BIOTECH Mikrobiološke podloge

TITAN BIOTECH nudi oko 2200 različitih mikrobioloških podloga za kliničku mikrobiologiju, prehrambenu mikrobiologiju, farmaciju i biotehnologiju. Takođe postoji i posebna linija VEG mikrobioloških podloga koje u sebi sadrže samo sastojke biljnog porekla.

TITAN BIOTECH nudi oko 2200 različitih mikrobioloških podloga za kliničku mikrobiologiju, prehrambenu mikrobiologiju, farmaciju i biotehnologiju. Takođe postoji i posebna linija VEG mikrobioloških podloga koje u sebi sadrže samo sastojke biljnog porekla. Od podloga za kliničku mikrobiologiju izdvajamo:

 • Baza za krvni agar, kataloški broj TM 360
 • Muller Hinton agar, kataloški broj TM 339
 • SS agar, kataloški broj TM 386
 • Mac Conkey agar, kataloški broj TM 349

Od podloga za ispitivanje hrane izdvajamo:

 • Baird Parker agar, kataloški broj TM 358 (ISO 6888-1) za izolaciju i brojanje koagulaza pozitivnih stafilokoka.
 • XLD agar, kataloški broj TM 1621, za izolaciju i detekciju Salmonella spp.
 • Puferovana peptonska voda, kataloški broj TM 307 (ISO 6549,ISO 22964) za pred-obogaćenje Salmonella i selektivnu izolaciju.
 • Fraser bujon, kataloški broj TM 1472 (ISO 11290-1), za detekciju i izolaciju Listeria sp.

Od podloga za ispitivanje vode izdvajamo:

 • Azid dekstrozni bujon, kataloški broj TM 029 (ISO 7899-1) za detekciju fekalnih streptokoka
 • Brilijant zeleni laktoza žučni bujon, kataloški broj TM 365 za detekciju i potvrdu koliormnih bakterija.
 • Tergitol-7 agar sa TTC-om , kataloški broj TM 440 (ISO 9308-1) za selektivnu izolaciju i diferencijaciju koliformnih bakterija.

Kontakt

X
Scroll to Top