ACON Trake za analizu urina

Za kvalitativno i semikvantitativno određivanje parametara u urinu nudimo Vam trake za analizu urina američke kompanije ACON , kao i čitače urin traka U120 i U500.
Trake za urin Insight 1 do 11 parametara.

Category:
Korak 1:
Potopite traku u urin
Korak 2:
Uklonite višak urina
Korak 3:
Očitavanje rezultata pomoću analizatora ili vizuelno
Za kvalitativno i semikvantitativno određivanje parametara u urinu nudimo Vam trake za analizu urina američke kompanije ACON , kao i čitače urin traka U120 i U500.
Trake za urin Insight 1 do 11 parametara.
Parametri traka su: Askorbinska kiselina, Glukoza, Ketoni, Bilirubin, Specifična težina, Krv, pH, Proteini, Urobilinogen, Nitriti, Leukociti. Kontrolni uzorci su komercijalno dostupni.
Čitač urin traka U120 kapaciteta 120 test traka/sat i U500 kapaciteta 500 test traka/sat -aparati su namenjeni očitavanju urin traka sa 8, 9, 10 i 11 parametara. Korišćenjem čitača eliminiše se moguća greška koja može nastati zbog vizuelnog čitanja. Komercijalnim kontrolnim uzorcima proverava se kvalitet rada i omogućava dobijanje tačnih i pouzdanih rezultata. Aparat može imati “bar code” opciju očitavanja. Aparati poseduju štampač, rezultati se čuvaju u memoriji aparata i mogu se naknadno štampati.

Kontakt

X
Scroll to Top