, , , , , , , , , , , , , , , ,

TURBOSOG skruber za neutralizaciju kiselih para TUR/K

Kompatibilan sa uređajima za digestiju KT, KTL, TTs ….

Višestepena neutralizacija sa preseparatorom, neutralizacionom posudom i centrifugalnom vodenom pompom. Posebno prilagođen za sukciju neorganskih isparenja pre svega para Sumporne kiseline kod kiselih digestija (Kjeldhal).

Kontinualno porešavanje kapaciteta do max. 3200 l/h. Potrošnja vode 30 l/h.

Isporuka kompletnog aparata TURBOSOG neutralizaciona pumpa sa bocama za kondenzaciju i ispiranje i setom creva za povezivanje

Kontakt

Srdjan Stepanović
Direktor sektora GENERALLAB
SUPERLAB
Milutina Milanovića 25
11070 Novi Beograd, Srbija
tel: + 381 655 6855
mob: +381 64 8720 105
sstepanovic@super-lab.com

X
Scroll to Top