, , , , , , , , , , , , , , , ,

Turbotherm TTs 480 Gerhardt, uređaj za digestiju

Uređaj za digestiju sa infracrvenim zagrevanjem i 4 mesta sa kivetama 800 ml

Homogeno, direktno i brzo zagrevanje uzoraka. Sistem za prikupljanje gasova i konzola sa nosačima.

U zavisnosti od zapremine kiveta, zamenom stalka moguće je prilagoditi uređaj za rad u različitim konfiguracijama.

Površina narđajućeg čelika je emajlirana i otporna na dejstvo kiselina.

Integrisan kontroler sa kolor displejem. Sadrži preprogramirane metode i poseduje ukupnu memoriju za 99 metoda sap o 40 koraka. Moguće je automatsko uključivanje opcionih neutralizacionih pumpi VACUSOG i TURBOSOG

TURBITHERM memoriše sve podatke poslednjih 30 digestija i podaci mogu biti eksportovani u LIMS. Podržava sve zahteve akreditovanih laboratorija o upravljanju podacima u skladu sa ISO 17025

Kontakt

Srdjan Stepanović
Direktor sektora GENERALLAB
SUPERLAB
Milutina Milanovića 25
11070 Novi Beograd, Srbija
tel: + 381 655 6855
mob: +381 64 8720 105
sstepanovic@super-lab.com

X
Scroll to Top