UCT EPA 8270

UCT nudi dva unapređena sistema kertridža u postupku ekstrakcije za EPA 8270 koji direktno utiču na produktivnosti laboratorije. Pomoću oba sistema obezbeđena je mogućnost analize širokog spektra od 137 ciljanih analita i 6 surogat produkata koji se uspešno mogu analizirati ovom metodom.

Category:

Povećajte brzinu pripreme uzoraka za metodu EPA 8270

UCT nudi dva unapređena sistema kertridža u postupku ekstrakcije za EPA 8270 koji direktno utiču na produktivnosti laboratorije.
Pomoću oba sistema obezbeđena je mogućnost analize širokog spektra od 137 ciljanih analita i 6 surogat produkata koji se uspešno mogu analizirati ovom metodom.

PREDNOSTI UCT-ovog rešenja su:
– Finansijski isplativo;
– Smanjena upotreba organskih rastvarača
– Potrebna samo jedna priprema za 24 uzorka u istoj seriji;
– Nema generisanja emulzija ili dodatnih taložnih primesa;
– Kraće vreme isparavanja rastvarača;
– Mogućnost ekstrakcije velike zapremine uzorka;
– Odličan Recovery;
– Čisti ekstrakti i hromatogrami;

Kontakt

X
Scroll to Top