View as:

 • SKYLA Vi

  Prvi pravi imunohemijski analizator za primenu u veterinarskim ambulantama.
  Analizator iz porodice Skyla, čiji biohemijski analizator je trenutno najprodavaniji model na našem tržištu, sa preko stotinu zadovoljnih korisnika.
 • RADWAG XA 310.4Y Analitička vaga

  4Y vage karakteriše Dual Core 2 x 1 GHz procesor što donosi vidljiva poboljšanja performansi uključujući brži rad, brže rukovanje, kraće vreme stabilizacije zadržavajući visoke vrednosti ponovljivosti.
 • RADWAG XA 220.4Y Analitička vaga

  4Y vage karakteriše Dual Core 2 x 1 GHz procesor što donosi vidljiva poboljšanja performansi uključujući brži rad, brže rukovanje, kraće vreme stabilizacije zadržavajući visoke vrednosti ponovljivosti.
 • RADWAG XA 210.4Y Analitička vaga

  4Y vage karakteriše Dual Core 2 x 1 GHz procesor što donosi vidljiva poboljšanja performansi uključujući brži rad, brže rukovanje, kraće vreme stabilizacije zadržavajući visoke vrednosti ponovljivosti.
 • RADWAG XA 120/250.4Y Analitička vaga

  4Y vage karakteriše Dual Core 2 x 1 GHz procesor što donosi vidljiva poboljšanja performansi uključujući brži rad, brže rukovanje, kraće vreme stabilizacije zadržavajući visoke vrednosti ponovljivosti.
 • RADWAG XA 110.4Y Analitička vaga

  4Y vage karakteriše Dual Core 2 x 1 GHz procesor što donosi vidljiva poboljšanja performansi uključujući brži rad, brže rukovanje, kraće vreme stabilizacije zadržavajući visoke vrednosti ponovljivosti.
 • RADWAG XA 110.4Y.F Analitička vaga

  4Y vage karakteriše Dual Core 2 x 1 GB procesor što donosi vidljiva poboljšanja performansi uključujući brži rad, brže rukovanje, kraće vreme stabilizacije zadržavajući visoke vrednosti ponovljivosti.
 • RADWAG XA 82/220.4Y Analitička vaga

  4Y vage karakteriše Dual Core 2 x 1 GHz procesor što donosi vidljiva poboljšanja performansi uključujući brži rad, brže rukovanje, kraće vreme stabilizacije zadržavajući visoke vrednosti ponovljivosti.
 • RADWAG XA 52.4Y Analitička vaga

  4Y vage karakteriše Dual Core 2 x 1 GHz procesor što donosi vidljiva poboljšanja performansi uključujući brži rad, brže rukovanje, kraće vreme stabilizacije zadržavajući visoke vrednosti ponovljivosti.
 • RADWAG XA 52.4Y.F Analitička vaga

  4Y vage karakteriše Dual Core 2 x 1 GB procesor što donosi vidljiva poboljšanja performansi uključujući brži rad, brže rukovanje, kraće vreme stabilizacije zadržavajući visoke vrednosti ponovljivosti.
 • RADWAG XA 52.4Y.M.A.P Vaga za merenje mikro masa

  XA 4Y.M.A.P vage za merenje mirkro masa karakteriše moderan dizajn koje pružaju visoku tačnost i brza merenja.
  One su opremljene sa sa pouzdanim mernim sistemom smeštenim u hermetičnom kućištu, što garantuje brzo i precizno merenje u skoro svim laboratorijskim uslovima.
 • RADWAG XA 52.4Y.M.A Vaga za merenje mikro masa

  XA 4Y.M.A vage za merenje mirkro masa karakteriše moderan dizajn koje pružaju visoku tačnost i brza merenja.
  One su opremljene sa sa pouzdanim mernim sistemom smeštenim u hermetičnom kućištu, što garantuje brzo i precizno merenje u skoro svim laboratorijskim uslovima.