DISPOLABCHEM, čiji prodajni program obuhvata laboratorijsko posuđe od stakla, plastike, keramike i metala, filter papir, kompletan asortiman termometara i areometara, automatskih pipeta, pipetora, bireta i drugih artikala za precizno doziranje tečnosti  (LHP-Liquid Handling Products), metalnog laboratorijskog pribora i ostalog pomoćnog i potrošnog materijala za rad u laboratoriji.

Borosilikatno staklo je visoko otporno na vodu, kiseline, soli, organske supstance kao i na halogene kao što su hloridi i bromidi. Otpornost na baze je relativno dobra jedino postoji ograničenje pri korišćenju fluorovodonične kiseline. Sve ove karakteristike su u skladu sa standardom ISO 1776, a otpornost na alkalije definisana sa ISO 695.

Prodajni program obuhvata i laboratorijske hemikalije (neorganske soli, kiseline, organski rastvarači, puferi, indikatori, specijalne hemikalije, mikrobiološke podloge…) i to po stepenu čistoće (puris, purisimus, food grade, pro analysi, UV i HPLC grade…) i pakovanju, maksimalno prilagođene potrebama korisnika, sertifikovane standarde i materijale, potrošni materijal za instrumentalne laboratorije i filter papir. Na našem lageru uvek imamo uobičajen asortiman potrošnog materijala, a takođe je moguć namenski uvoz potrošnog materijala, prema specijalnim zahtevima kupaca.