DISPOLABCHEM je sektor čiji prodajni program obuhvata laboratorijsko posuđe od stakla, erlenmajera, plastike, keramike i metala, kao i hemikalije, filter papir, kompletan asortiman termometara i areometara, automatskih pipeta, pipetora, bireta i drugih artikala za precizno doziranje tečnosti  (LHP-Liquid Handling Products), i ostalog pomoćnog i potrošnog materijala za rad u laboratoriji.

 

Borosilikatno staklo je visoko otporno na vodu, kiseline, soli, organske supstance kao i na halogene kao što su hloridi i bromidi. Otpornost na baze je relativno dobra jedino postoji ograničenje pri korišćenju fluorovodonične kiseline. Sve ove karakteristike su u skladu sa standardom ISO 1776, a otpornost na baze definisana sa ISO 695.

 

Laboratorijske hemikalije (neorganske soli, kiseline, organski rastvarači, puferi, indikatori, specijalne hemikalije, mikrobiološke podloge…) su različitog stepena čistoće (puris, pro analysi, UV,HPLC,GC grade…) u pakovanjima maksimalno prilagođenim potrebama korisnika. Takodje u ponudi su i sertifikovane standardi i materijali, potrošni materijal za instrumentalne laboratorije i filter papiri različite namene.

Na našem lageru uvek imamo uobičajen asortiman potrošnog materijala i hemikalija, a takođe je moguć namenski uvoz, prema specijalnim zahtevima kupaca.

 

PRODAJNI PROGRAM
PHARMALAB 2021/I
POTROŠNI LABORATORIJSKI MATERIJAL,
STAKLO, PLASTIKA, LIQUID HANDLING,
HEMIKALIJE, FILTER PAPIR, VIALE, SEPTE…
POTROŠNI MATERIJAL,
OPREMA I HEMIKALIJE
ZA ŠKOLSKE LABORATORIJE
POTROŠNI LABORATORIJSKI MATERIJAL,
STAKLO, PLASTIKA, LIQUID HANDLING,
HEMIKALIJE, FILTER PAPIR, VIALE, SEPTE…
TOP PONUDA DISPOLABCHEM 2020
PRODAJNI PROGRAM PHARMALAB 2021/I POTROŠNI LABORATORIJSKI MATERIJAL, STAKLO, PLASTIKA, LIQUID HANDLING, HEMIKALIJE, FILTER PAPIR, VIALE, SEPTE... POTROŠNI MATERIJAL, OPREMA I HEMIKALIJE ZA ŠKOLSKE LABORATORIJE POTROŠNI LABORATORIJSKI MATERIJAL, STAKLO, PLASTIKA, LIQUID HANDLING, HEMIKALIJE, FILTER PAPIR, VIALE, SEPTE... TOP PONUDA DISPOLABCHEM 2020
X
Scroll to Top