Predstavljamo Vam Fujirebio!

Od 01.01.2019. ponosni smo distributer japanske kompanije Fujirebio u oblasti imunohemije. Fujirebio je već dugo poznat u svetu po kvalitetu svojih proizvoda, ali su se na evropskom tržištu pojavili u proteklih deset godina sa sistemima Lumipulse G 600II i Lumipulse G1200. U pitanju su automatski imunohemijski analizatori na kojima se kvantitativno određuju imunohemijski parametri (hormoni i tumor markeri…) metodom hemiluminiscencije.
Fujirebio kao inovativna kompanija koja dosta vremena i novca ulaže u razvoj je pored rutinskih parametara fokusirana na specifične i retke parametre a sve sa ciljem da se unaredi dijagnostika i poboljša kvalitet života. Pored hormona štitne žlezde, reproduktivnih hormona, osnovnih tumor markera, Fujirebio se može pohvaliti parametima kao što su Total Tau, Ptau181, β-amiloid 1-40, β-amiloid 1-42 koji zajedno se koriste u dijagnostici Alzhaimerove bolesti.

U nastavku možete videti test meni.

Specifičnost Fujirebia ogleda se u malim pakovanjima. Svako pakovanje sadrži 42 pojedinačno pakovana testa u vidu kertridža čime je garantivana visoka preciznost i tačnost. Ovakva formulacija testova omogućava ekonomičnost jer daje mogućnost da se rade i retke analize za koje se korisnici ne bi opredelili u slučaju velikih tečnih pakovanja.

Opšte karakteristike:

 • Precizno, tačno i jednostavno za rukovanje
 • Jedinstvena forma monotestova garantuje transparentne troškove
 • JEDAN TEST=JEDAN UZORAK
 • 42 TESTA = 42 UZORKA
 • Nema carry-overa- jednokratni nastavci za uzimanje uzoraka za detekciju nivoa tečnosti i clot detekciju
 • Stabilni i jednostavni kalibratori
 • Odlična preciznost-za većinu testova ukupna CV manja je od 5%
 • Pogodna forma pakovanja od 42 testa omogućava maksimalnu iskorišćenost reagenasa
 • Manje od 10 minuta dnevnog održavanja

Lumipulse G 600II

Idealan za manje laboratorije ili za veće laboratorije za određivanje specifičnih parametara
 • 60 testova na sat/1 rezultat u minuti
 • Idealno rešenje za male do srednje laboratorije
 • Idealno rešenje za laboratorije koje žele da budu prepoznatljive po unique parametrima
 • 36 mesta za uzorke uključujući 3 stat uzorka

Lumipulse G 1200

Idealan za srednje do veće laboratorije
 • Dokazana pouzdanost -na osnovu dosadašnjeg iskustva dobijen je podatak da je prosečno vreme između kvarova preko 3 godine
 • 120 testova na sat/1 rezultat na 30 sekundi
 • Kapacitet 504 testova i 100 uzoraka
 • Aparat se može povezati u sistem automatizovaih laboratorija
X
Scroll to Top