GLUKOZA ANALIZATORI

Nemačka kompanija Dr Muller jedan je od vodećih proizvođača glukoza analizatora na tržištu koji koristi za merenje princip biosenzora za merenje koncentracije glukoze i laktata ili samo glukoze.

SUPER GL2 model je idealan za merenje koncentracije glukoze
u uzorcima kapilarne krvi, ali kao uzorak može da koristi serum, plazma, urin, CSF…
Iz veoma male zapremine uzorka, svega 20µl
može se meriti koncentracija glukoze za 20 sekundi,
maksimalni kapacitet je 180 uzoraka na sat (30 mesta za uzorke).

Dr Muller je jedini proizvođač glukoza analizatora koji u uzorcima pune krvi meri hematokrit i ovu vrednost koristi za izračunavanje faktora korekcije za preračun koncentracije glukoze merene u punoj krvi na vrednost u plazmi. IFCC preporuka je da se koncentracija glukoze izražava kao vrednost u plazmi.

X
Scroll to Top