POCT

Response Biomedical , kanadska kompanija koja proizvodi aparate za brzo merenje srčanih markera u uzorcima pune (EDTA) krvi. Ovi aparati omogućavaju brzu dijagnostiku i pravovremeno zbrinjavanje pacijenata sa infarktom miokarda.
 

RAMP reader je portabilni model namenjen pre svega hitnim službama ili manjim laboratorijama.

 

 


 

RAMP 200 je modularni model namenjen većim laboratorijama koji može istovremeno da radi 2-6 uzoraka.

 

Markeri:

Troponin I- 15 minuta
NT-proBNP-
Myoglobin
CK-MB
D-Dimer
Prokalcitonin

RAMP test Uputstvo Opseg Prosečno vreme
Troponin I Test za brzu dijagnostiku infarkta miokarda, koristi EDTA punu krv 0.00-32.00 ng/mL 19 minuta
Mioglobin Test za merenje mioglobina u punoj EDTA krvi, za brzu dijagnostiku infarkta miokarda 0.0- 400.0 ng/mL 10 minuta
CK-MB Test za merenje CK-MB u punoj EDTA krvi, za brzu dijagnostiku infarkta miokarda 0.00 ng/L 15 minuta
NT-proBNP In vitro test za merenje NT-pro BNP u punoj EDTA krvi.Omogućava dijagnozu i praćenje pacijenata sa srčanom bolešću, i može služiti za procenu rizika kod HF pacijenata 5-35 ng/L 15 minuta
Prokalcitonin Test za merenje za dijagnostiku i praćenje stanja sepse 0.20-200 ng/ml
D-Dimer Test D-Dimer služi za kvantitativno određivanje firbin degradacionog proizvoda (FDP), D-Dimera) u EDTA punoj krvi 100-5000 ng/ml FEU 15 minuta
X
Scroll to Top