USPEŠNA PRIČA – PERKIN ELMER

JEDNA USPEŠNA PRIČA OD 1974. GODINE KOJA SE NASTAVLJA!!!

  
Veliko nam je zadovoljstvo da Vas obavestimo da je 33. atomski apsorpcioni spektrometar u Srbiji iz serije PinAAcle Perkin Elmer našao svog novog vlasnika! 

AVGUST 2018

 

 

Svoju lidersku poziciju u atomskoj spektroskopiji SUPERLAB je još jednom potvrdio poverenjem ukazanim od strane Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor i nabavkom još jednog atomskog apsorpcionog spektrofotometra od SUPERLAB-a.

Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor je prepoznao kvalitet opreme proizvođača Perkin Elmer i podršku koju naši inženjeri svakodnevno pružaju korisnicima širom Zapadnog Balkana. Da sve ovo nije slučajnost ukazuje i neverovatna priča o atomskih apsorpcionim spektrometrima proizvođača Perkin Elmer iz Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor.

Pored ovog uređeja u samom Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor pre nabavke PinAAcle 900F se koriste još 4 atomska apsorpciona spektrometra.

  • Prvi atomski apsorpcioni spektrometar nabavio još davne 1974. godine i isti je i danas u upotrebi.
  • Drugi atomski apsorpcioni spektrometar nabavljen 1982. Atomski apsorpcioni spektrometar sa plamenom tehnikom Perkin Elmer 5000;
  • Treći atomski apsorpcioni spektrometar nabavljen 1989. godine. Atomski apsorpcioni spektrometar sa plamenom tehnikom Perkin Elmer 2380;
  • Četvrti atomski apsorpcioni spektrometar nabavljen 1996. godine. Atomski apsorpcioni spektrometar sa grafitnom tehnikom Perkin Elmer 1100B;

 

Atomski apsorpcioni spektrometar sa plamenom tehnikom Perkin Elmer 403, iz 1974. godine.

 
 
Atomski apsorpcioni spektrometar sa plamenom tehnikom Perkin Elmer 2380, iz 1989. godine.

 
 
Atomski apsorpcioni spektrometar sa grafitnom tehnikom Perkin Elmer 1100B, iz 1996. godine

Sa poštovanjem,
Tim ANALYTICALAB-a

 
Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas na:
Tel: +381 11 80 56 044
Mob: +381 (0) 64 8720 220
E-mail: unatevic@superlab.rs | perkinelmer@superlab.rs
 
 
X
Scroll to Top