DISPOCHEM je sektori čiji prodajni program čine, pre svega, laboratorijske hemikalije (neorganske soli, kiseline, organski rastvarači, puferi, indikatori, specijalne hemikalije, mikrobiološke podloge…) i to po stepenu čistoće (puris, purisimus, food grade, pro analysi, UV i HPLC grade…) i pakovanju, maksimalno prilagođene potrebama korisnika.

Prodajni program obuhvata i sertifikovane standarde i materijale, potrošni materijal za instrumentalne laboratorije i filter papir. Dezinfekciona sredstva i tehničke hemikalije upotpunjuju prodajni program DISPOCHEM-a. Na našem lageru uvek imamo uobičajen asortiman potrošnog materijala, a takođe je moguć namenski uvoz potrošnog materijala, prema specijalnim zahtevima kupaca.