„INOVACIJE U KONTROLI KVALITETA I UZORKOVANJU ŽITA, ŽITO-MLINSKIH PROIZVODA I STOČNE HRANE”

Seminar je održan u INSTITUTU SUPERLAB u Vrčinu na kojem su prisustvovali stručnjaci iz oblasti mlinarstva, pekarstva, fabrika stočne hrane i kontrolnih kuća. Ukupno je bilo 75 učesnika iz Srbije i iz regiona.

Gospodin dr Vladan Kocić, Predsednik SUPERLAB Grupe je otvorio seminar, zahvalio se posetiocima i predavačima na ukazanom poverenju i predstavio Kompaniju SUPERLAB .
Prvi predavač je bio predstavnik našeg dugogodišnjeg ino principala PERTEN Instruments iz Švedske, gospodin Göran Stjernberg, regionalni menadžer prodaje. Gospodin Göran je predstavio kompaniju i prodajni program. Posebna pažnja je bila posvećena NIR analizatorima celog zrna žitarica, uljarica, brašna i gotovih smeša. Predstavljeni su modeli Inframatic 8800, portabl analizator; Inframatic 9500, analizator celog zrna žitarica i pšeničnog brašna; DA 7250, analizatora celog zrna žitarica, uljarica, brašna, gotovih smeša i sirovina za fabrike stočne hrane; on line i in line analizatori DA 7440 i DA 7330. Prezentovani su automatski vlagomeri za otkup Aquamatic 5200 i portabl vlagomer AM 5800. Od aparata za funkcionalnu analizu je prezentovan aparat za određivanje broja padanja, Falling Number, jedini instrumenti koji su validirani prema međunarodnim standardima; Glutomatic System za određivanje sadržaja suvog, vlažnog glutena i Gluten Index-a, analizator teksture, brzi analizator viskoziteta. Posebna pažnja se obratila na aparate koji će biti potrebni za otkup prema novom pravilniku koji će biti u primeni od 2018. godine. Net Plus, softver za umrežavanje NIR anlizatora je bio tema ovog skupa.
Koleginica Jelena Đokić, dipl.ing.preh.teh, produkt menadžer sektora FOODLAB je stručno predstavila brzi analizator reologije brašna, DoughLab, Perten Instruments. Koleginica je na svojstven način približila DoughLab posetiocima i objasnila kako analizator radi i šta se sve dobija od reoloških parametara.
 
Generalni i tehnički direktori kompanije O.K. Service BioPro, gospodin Ivan Teper i Petr Vyhnálek su predstavili kompaniju i prezentovali automatske sonde za uzorkovanje žitarica i uljarica. Sonde kompanije O.K. Servis BioPro su jedinstvene po izradi, robusnosti i rešenju uzimanja uzorka koji je uvek pod uglom od 90 stepeni.
 
Nakon predavanja organizovana je praktična prezentacija aparata u demo laboratoriji INSTITUT-a SUPERLAB . Na uzorcima su bili prezentovani analizatori Inframatic 9500 i portabl analizator, automatski silosni vlagomer Aquamatic 5200, najnoviji model Falling Number 1000, mlinovi 120 i 3310. Takođe, kolega je uradio analizu mikotoksina na kvantitativnom sistemu američkog proizvođača Charm Sciences. U demo laboratoriji su bila izložena sita, ručni vlagomeri, mešalice, vortexi i ostala generalna oprema. Učesnici su imali prilike da obiđu laboratorije INSTITUTA i da vide generalnu opremu, potrošni materijal za fizičko-hemijsko ispitivanje namirnica, analitičku opremu i mikrobiološku laboratoriju. Takođe, u svim laboratorijama posetioci su videli laboratorijski nameštaj koji je izradila fabrika nameštaja LABOBNOVA iz Pivnica.
 
Nakon praktične prezentacije i ručka Seminar je zatvoren i učesnici su otišli vidno zadovoljni uz puno reči hvale.
 
Kompanija SUPERLAB se zahvaljuje svim učesnicima i predavačima i poziva sve kupce koji su učestvovali i koji nisu bili u prilici da prisustvuju Seminaru da nas posete u INSTITUTU SUPERLAB . Posebno se zahvaljujemo našem gostu, predstavniku Mlinpek Zavoda, Aleksandru Lončaru koji nam je pomogao sa svojim znanjem, iskustvom i korisnim savetima u organizaciji stručnog skupa.
X
Scroll to Top