LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE KVALITETA I BEZBEDNOSTI VODE ZA PIĆE,
HRANE, HRANE ZA ŽIVOTINJE I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE

INSTITUT SUPERLAB je laboratorija akreditovana prema SRPS ISO/IEC 17025 standardu od strane Akreditacionog Tela Srbije
i ovlašćena od Ministarstva poljoprivrede rešenjem br. 323-06-05118/2013-05 i Ministarstva zdravlja rešenjem br. 512-01-118/2012-10
i specijalizovana je za senzorna, fizičko -hemijska i mikrobiološka ispitivanja bezbednosti hrane i vode za piće.

Pravilnik o poslovanju: OVDE
Pravilo odlučivanja: OVDE

O NAMA


LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE KVALITETA I BEZBEDNOSTI

INSTITUT SUPERLAB je akreditovana laboratorija po standardu ISO 17025 i specijalizovana je za senzorna, fizičko -hemijska i mikrobiološka ispitivanja. 

Laboratorija se bavi ispitivanjem kvaliteta i bezbednosti hrane, hrane za životinje, kozmetike, i predmeta opšte upotrebe, pijaćih i otpadnih voda.

Laboratorija nudi usluge ispitivanja zdravstvene ispravnosti, challenge test, stability test, test kompatibilnosti, procena Bezbednosti i izrada PIF dokumentacije za kozmetičke proizvode.

Organizacionu strukturu čine 4 odeljenja:

 • Prijemno odeljenlje
 • Odeljenje za uzorkovanje
 • Fizičko-hemijsko odeljenje
 • Mikrobiološko odeljenje

Kontrolisani radni uslovi sistemom izmene vazduha, on-line monitoring ambijentalnih uslova, pravilan raspored prostorija, pneumatski transport uzoraka od prijema do radnih laboratorija, primena savremenih materijala i metodologije rada sprečavaju unakrsnu kontaminaciju uzoraka i degradaciju obezbeđujući pri tome potpunu zaštitu zdravlja naših zaposlenih i zaštitu životne sredine.

Stručno osoblje laboratorije je najvišeg obrazovnog profila koje svojim iskustvom, znanjima i konstantnim usavršavanjem, obezbeđuje razvoj i poverenje u implementiranu metodologiju i rezultate ispitivanja.

Laboratorija je izgrađena prema najsavremenijim laboratoriskim standardima i počiva na načelima dobre laboratorijske prakse i Codex Alimentarius.

Uzorkovanje se obavlja od strane naših ovlašćenih i obučenih uzorkivača na terenu, a korisnici usluga mogu da donesu svoje uzorke na ispitivanje u sedište laboratorije.

Uzorci se dopremaju specijalizovanim vozilima opremljenim rashladnim sistemima, koji obezbeđuju potpuno očuvanje sastava i kvaliteta uzoraka i njihovu zaštitu od spoljnih uticaja.

KONTROLA KVALITETA BEZ KOMPROMISA


STRUČNO OSOBLJE – NAJKVALITETNIJA OPREMA – PRAĆENJE SVETSKIH TRENDOVA

Usavršavanje kvaliteta svojih usluga Laboratorija permanentno vrši kroz:

 • Učestvovanje u Međunarodnim međulaboratorijskim ispitivanjima i testovima osposobljenosti.
 • Kontinuirano stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih,
  pod mentorstvom Austrijske agencije za sigurnost hrane (AGES) i Centra za analitičku hemiju (IFA, BOKU Univerzitet).
 • Osavremenjivanje opreme i prostora za ispitivanje.
 • Praćenje svetskih trendova u oblasti kontrolisanja i ispitivanja.
 • Uvođenje novih metoda ispitivanja.

 

Laboratorija svoj rad bazira na dokumentovanom sistemu procedura i uputstava koja obezbeđuju objektivnost, nepristrasnost, efikasnost, pouzdanost i poverenje u dobijene rezultate ispitivanja.

Laboratorija je akreditovana u skladu sa ISO/IEC 17025
od strane Akreditacionog tela Srbije pod akreditacionim brojem 01-447
i standard kvaliteta je usaglašen sa zahtevima ovog standarda
kao i standardima ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.