memmert products superlab

90 godina razvoja termo peći – od profesionalaca za profesionalce

Sada u svojoj trećoj generaciji, Memmert razvija i proizvodi klimatske komore kao i vodena kupatila na dve lokacije u južnoj Nemačkoj za širok spektar primena, uključujući oblasti:

    • ispitivanje industrijskih materijala i komponenti
    • biološka, hemijska i prehrambena istraživanja
    • široka ispitivanja kvaliteta u sofisticiranim proizvodnim procesima
    • humane i veterinarske medicine

 

U preko 190 zemalja širom sveta, stotine hiljada Memmert proizvoda su trajno u upotrebi decenijama. Zbog toga je Memmert jedan od vodećih dobavljača uređaja za kontrolu temperature širom sveta.

MEDICINSKI APARATI

KLIMA KOMORE

INKUBATORI

SUŠNICE

KASTOMIZOVANI APARATI

VODENA KUPATILA