POLITIKA INTEGRISANOG MENADŽMENT SISTEMA
kvaliteta, zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu

SUPERLAB d.o.o nastoji da zadrži vodeće mesto pouzdanog i priznatog isporučioca laboratorijske opreme vrhunske tehnologije u svim oblastima inženjerstva. Da bi se to ostvarilo SUPERLAB zasniva svoju politiku integrisanog menadžment sistema na marketinški razvojno orjentisanom poslovnom sistemu čiji je osnovni element kontinuirano unapređenje kvaliteta rada, a cilj ostvarenje svetske klase kvaliteta.
Iskazujući svoju opredeljenost za kvalitet na svim nivoima rada, sve aktivnosti zaposlenih u SUPERLAB-u moraju biti usmerene ka postizanju zahteva, potreba i očekivanja korisnika, okruženja i zaposlenih.
Ostvarivanje visokog nivoa zadovoljstva korisnika naših usluga podstiče se kroz uspostavljeni integrisani menadžment sistem prema zahtevima međunarodnih standarda:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, njihovim preispitivanjem i stalnim unapređivanjem.

Utvrđuju se sledeći principi politike integrisanog menadžment sistema:

 • vrhunski kvalitet i pouzdanost proizvoda i usluga koji zadovoljava zahteve korisnika
 • praćenje svetskih dostignuća u ovoj oblasti
 • pridržavanje najviših profesionalnih standarda
 • stalno obogaćivanje prodajnog asortimana najaktuelnijim proizvodima i uslugama
 • praćenje i razvoj kvaliteta proizvoda svojih isporučilaca i uspostavljanje korektnih čvrstih partnerskih odnosa sa njima radi zaštite kupaca/klijenata SUPERLAB-a
 • provera da su naši isporučioci svesni svojih obaveza u vezi kvaliteta proizvoda, njihovog uticaja na zaštitu životne sredine, zdravlje i bezbednost naših zaposlenih, korisnika i ostalih;
 • svi zaposleni ostvaruju klimu saradnje, poverenja i pripadnosti firmi, koja se zasniva na uključivanju zaposlenih u kreiranje poslovnih principa, vodeći računa o njihovim ciljevima, potrebama i interesima što omogućuje aktiviranje stvaralačkih potencijala
 • stalno povećanje efikasnosti i efektivnosti svih ključnih procesa organizacije
 • usmerenost ka stalnom unapređenju prevencije i usaglašenost sa zakonskim i drugim propisima koji su povezani sa zagađenjem životne sredine i zdravljem i bezbednošću na radu
 • stalno smanjenje potrošnje energije, prirodnih resursa i ostalih učinaka na koje SUPERLAB može da utiče
 • upravljanja značajnim rizicima za bezbednost i zdravlje na radu, radi njihovog eliminisanja i svođenja na prihvatljiv nivo
 • stalno podizanje nivoa obrazovanja, povećavanja motivacije, kompetencije, svesti i zadovoljstva zaposlenih
 • primjenjivanje poznatih i priznatih metoda etaloniranja
 • neprekidno poboljšanje integrisanog menadžment sistema kroz stalno praćenje, preispitivanje i poboljšanje procesa i sistema na putu do poslovne izvrsnosti

 

Svi zaposleni u organizaciji SUPERLAB dužni su da se ponašaju u skladu sa usvojenim načelima i tako daju svoj doprinos ostvarenju zadatog cilja.

Beograd, 12.03.2020. god
SUPERLAB

Direktor

Vladan Kocić

Pravilnik o poslovanju: OVDE

Pravilo odlučivanja: OVDE

X
Scroll to Top