View as:

 • TITAN BIOTECH Chromogenic Listeria Agar

  HROMOGENE PODLOGE su specijalne mikrobiološke podloge koje služe za jednostavnu i brzu detekciju mikroorganizama upotrebom različitih hromogenih substrata.

 • LOVIBOND Dipslajdovi

  Dipslajdovi za testiranje tečnosti i higijene površina, sadrže plastičnu bočicu sa sterilnom podlogom, koja se nakon testiranja inkubira 48h kako bi se omogućio rast mikrobioloških kultura. Na internetu je dostupna aplikacija, za iOS i Android, koju možete staviti na Vaš telefon, a koja Vam na osnovu poređenja omogućava određivanje približnog broja bakterijskih kultura. Dipslajdovi i test tube sadrže po 10 komada u svakom pakovanju, kao i uputstvo za determinaciju aktivnosti aerobnih i anaerobnih bakterijskih vrsta.
  Brzi testovi u tubama su semi-kvantitativni testovi za monitoring SRB i NRB bakterijske kontaminacije u zatvorenim sistemima sa vodom. Njih je potrebno inkubirati na 30C 5 dana.
  U tabeli su diplajdovi i testovi u tubama koji su dostupni:

 • SI ANALYTICS UviLine SI 6100

  Opsezi od 320 do 1100 nm ili 190 do 1100nm; optički sistemi sa jednim zrakom ili sa referentnim zrakom; različiti nosači kiveta; sistem protočne kivele; termostatiranje kivete

 • SMEG GW 1160

  Uz svaku mašinu prema potrebama i vrsti posuđa koje nameravate prati dostupan je veliki izbor nosača i kolica. Pravilnim izborom postićićete maksimalnu efikasnost pranja.
  Upotrebom originalnih deterdženata i aditiva pored vrhunskog pranja produžićete radni vek mašine.
  Naši eksperti će vam pomoći u izboru adekvatne mašine za pranje pribora.

 • DELCON Hemomix3

  HEMOMIX3 je nova vaga mešalica razvijena u cilju olakšavanja prikupljanja krvi. Hemomix3 daje mogućnost: neprekidnog mešanja krvi sa antikoagulansom, vizuelnog prikaza prikupljene količine krvi, proteklog vremena i prosečnog protoka,…

 • DELCON Hemoweld-Gun

  HEMOWELD-GUN je prenosivi siler za kese za krv, baziran na novom dizajnu i novom konceptu i može izvesti najmanje 800 procedura zavarivanja jednim punjenjem. Namenjen zavarivanju većine standardnih PVC tuba kesa za krv spoljnog prečnika 5,00 mm.

 • PERKIN ELMER inForm® Tissue Finder™

  Ovi sistemi, u kombinaciji sa inForm® Tissue Finder™ softverom predstavljaju moćan alat u rukama patologa, bez obzira da li se njegov rad zasniva na lečenju i dijagnostici ili istraživanju novih medota.

 • PERKIN ELMER Vectra Polaris

  Vectra Polaris kompletno automatizovani kvantitativni “imaging” sistem za patologiju obezbeđuje istraživačima brzinu, preformanse i prilagodljivost bez premca za dobijanje proteomskih i morfometričkih informacija iz netaknutih FFPE tkivnih preseka. Vectra Polaris je jedini instrument na tržištu koji prevazilazi osnovne funkcije poput “imaging” celog slajda, vidnog polja i fluorescence. Ovaj aparat integriše moć multispektralne “imaging” tehnologije u pojednostavljenom i elegantnom procesu rada.

 • PERKIN ELMER Vectra 3.0

  Vectra 3.0 automatizovani “imaging” sistem za kvantitativnu patologiju je dostupan u konfiguracijama za 6 ili 200 slajdova. Oba precizno detektuju i mere slabo izražene i preklapajuće biomarkere u uzorcima tkivnih preseka. U kombinaciji sa inForm® softverom za analizu, dobijate moćan alat za imunološka istraživanja kancera.

 • PERKIN ELMER Mantra

  Mantra je kompaktna radna stanica za manuelan rad u kvantitativnoj patologiji. Za razliku od postojeće tehnologije protočne citometrije i sekvencirajućih metoda naredne generacije koje mogu da izvrše fenotipizaciju u homogenizovanim uzorcima, Mantra na sličan način izvršava ovaj procesupotrebom slika FFPE preseka tkiva, sve vreme održavajući izgled i morfologiju tkiva.

 • PERKIN ELMER Torion T9

  Nivo detekcije ppt;
  Dobijanje rezultata za manje od 5 minuta od hladnog starta;
  ,,User friendly”, za rad sa TORIONOM T9 nije potrebno iskustvo iz analitičke laboratorije;
  Rutinska kalibracija;
  Automatska provera performansi;
  Minimalni troškovi eksplatacije;
  12 uzoraka na sat;
  Mobilnost rada na bateriju 2.5h;

 • FRITSCH Analysette 22 Nano Plus

  Laserski granulometar za merenje čestica 0,01 – 2100µm. ANALYSETTE 22 može meriti čestice dispergovane u tečnosti (i voda i organske tečnosti) i u vazduhu.