View as:

 • Uređaj za destilaciju vodenom parom Vapodest VAP 300

  Vapodest 200, uređaj za destilaciju vodenom parom za analize po Kjeldhal-u

 • TESTO DiSCmini

  Sa instrumentom TESTO DiSCmini vrši se merenje koncentracije ultra-finih čestica (ultra-fine particles -UPF)…
 • RADWAG MA X2

  MA X2 predstavlja novu unapređenu seriju vlagomera. To je laboratorijski vlagomer namenjen za brzo i precizno određivanje relativne vlažnosti i procenat sadržaja suve mase u uzorcima.
 • RADWAG WTP serija

  Platformske vage WPT serije su dizajnirane za industrijsku upotrebu i veoma su jednostavne za rad na poslovima koji zahtevaju brzo i precizno merenje mase.
 • RADWAG Vage serije R2

  Predstavljamo Vam novu seriju R2 vaga – vaga kreiranih da što je moguće više olakšaju svakodnevni rad u laboratoriji i pojednostave proces čuvanja rezultata merenja.
 • Originalni BRAND nastavci

  Nastavci, u kesama, pakovanjima 96kom, na stalku, sterilni, sa i bez filera.

 • BRAND Transferpette S -8/-12

  Transferpette pipete zadovoljavaju standard tačnosti i jednostavne su za rukovanje.
  Karakteristika laganih Transferpette i Transferpette -8/-12 su jedinstveno hvatanje,
  koje omogućava pipeti da suspendira sobodno, iz ruke. Palac prirodno stoji na dugmetu za pipetiranje sa strane instrumenta,
  a položaj držanja ruke je opušten. Nudimo i fiksne i varijabilne (digitalne) Transferpette.
 • BRAND Transferpette S, varijabilne

  Transferpette pipete zadovoljavaju standard tačnosti i jednostavne su za rukovanje.
  Karakteristika laganih Transferpette i Transferpette -8/-12 su jedinstveno hvatanje,
  koje omogućava pipeti da suspendira sobodno, iz ruke. Palac prirodno stoji na dugmetu za pipetiranje sa strane instrumenta,
  a položaj držanja ruke je opušten. Nudimo i fiksne i varijabilne (digitalne) Transferpette.
 • BRAND Transferpette S, fiksne

  Transferpette pipete zadovoljavaju standard tačnosti i jednostavne su za rukovanje.
  Karakteristika laganih Transferpette i Transferpette -8/-12 su jedinstveno hvatanje,
  koje omogućava pipeti da suspendira sobodno, iz ruke. Palac prirodno stoji na dugmetu za pipetiranje sa strane instrumenta,
  a položaj držanja ruke je opušten. Nudimo i fiksne i varijabilne (digitalne) Transferpette.
 • BRAND Dispenzer III organic, digital

  Dispensette dispenzer je veoma popularan zbog svojih sigurnosnih karakteristika i širokog spektra primene. BRAND obezbeđuje prošireni spektar dispenzera.
 • BRAND Dispenzer organic, analog

  Dispensette dispenzer je veoma popularan zbog svojih sigurnosnih karakteristika i širokog spektra primene. BRAND obezbeđuje prošireni spektar dispenzera.
 • BRAND Dispenzer III digital

  Dispensette dispenzer je veoma popularan zbog svojih sigurnosnih karakteristika i širokog spektra primene. BRAND obezbeđuje prošireni spektar dispenzera.