View as:

 • SmartFAST

  a.

  SmartFAST je kompaktna namenjena za rad u manjoj mikrobiološkoj laboratoriji koja radi sa nepatogenim materijalima.
 • SafeFAST Elite

  FASTER, vodeća firma za proizvodnju
  laminarnih komora u Evropi.
  FASTER laminarne komore se mogu koristiti u svim laboratorijama, u farmaceutskoj industriji,
  bolnicama, istraživačkim centrima i referentnim ustanovama.