View as:

 • Testo 410i smart anemometar

  Testo 410i je anemometar iz serije Testo smart sondi koje su povezuju sa Android / iOS telefonima. To je kompaktan ručni instrument, sa propelerskim senzorom za merenje brzine protoka vazduha, temperature i zapremine. Koristi se u velikim ispusnim otvorima kao i za praćenje protoka vazduha u ventilacionim sistemima.

 • Vaga WTC 600 Radwag

  Serija WTC vaga je dizajnirana za brza i precizna određivanja mase u laboratorijskim uslovima .Prednos im je što ima nezavisno napajanje jer u sebi imaju integrisanu punjivu bateriju.

  Pogodna je za terenske uslove!

  Vaga ima tas izrađen od visokokvalitetnog neržajućeg čelika,RS-232 izlaz i LCD displej.

  Tipski je odobrena u Srbiji I isporučuje se sa žigom

 • Vlagomer serije MA.X2 serije Radwag

  MA X2 predstavlja novu unapređenu seriju vlagomera.

  To je laboratorijski vlagomer namenjen za brzo i precizno određivanje relativne vlažnosti i procenat sadržaja suve mase u uzorcima.

  https://radwag.com/en/ma-x2-a-moisture-analyzer,4,401-113

   

 • Rigaku NEX OL Process Elemental Analyzer

  On-line analiza u realnom vremenu pomoću Energy Dispersive X-ray Fluorescence (EDXRF).

  Zahvaljujući naprednoj tehnologiji treće generacije EDXRF, Rigaku NEX OL predstavlja sledeću fazu evolucije procesne elementarne analize za protočne sisteme i fiksnom pozicijom mreže ili namotajem. Dizajniran da funkcioniše u rasponu od teških industrijskih do rešenja za procenu kvaliteta hrane, NEX OL je konfigurisan za upotrebu u klasifikovanim i neklasifikovanim oblastima.

 • Rigaku NEX CG – Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer

  Napredna Cartesian geometry EDXRF za brzu kvalitativna i kvantitativna elementarnu analizu.

  Rigaku NEX GC analizator obezbeđuje brzo kvalitativno i kvantitativno određivanje atomskih elemenata u širokom rasponu tipova uzoraka.

  Analizirajte ₁₁Na do ₉₂U bez razaranja uzorka.
  Čvrsti, tečni, legure, praškovi i tanki slojevi.
  Polarizacija za niže granice detekcije.
  Granice detekcije PPB nivoa za vodene uzorke pomoću UltraCarry.
  Pojednostavljen korisnički interfejs sa EZ analizom.

 • Rigaku NEX DE Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer

  Kao vrhunski visoko-performansni Energy Dispersive X-ray Fluorescence (EDXRF) elementarni analizator sa energijom i disperzijom, novi Rigaku NEX DE pruža široku elementarnu pokrivenost pomoću jednostavnog Windlows softvera – QuantEZ. Ovaj instrument omogućava analizu bez razaranja poševeši od natrijuma (Na) do uranijuma (U) u gotovo bilo kom matriksu, od čvrstih čestica i legura do praška, tečnosti i suspenzija.

  ● Analiza ₁₁Na do ₉₂U bez razaranja.
  ● Moćni QuantEZ Windows softver.
  ● Čvrsti uzorci, tečnosti, legure, praškovi i tanki slojevi.
  ● 60 kV X-ray cev za široku elementarnu pokrivenost.
  ● FAST SDD® detektor za vrhunske podatke.
  ● Šest automatizovanih filtera.
  ● Neuporedivi odnos cene i performansi.

 • Rigaku NEX QC – Energy Dispersive X-ray Fluorescence Analyzer

  Novi EDXRF za brzu kvalitativnu i kvantitativnu elementarnu analizu.

  Rigaku NEX QC energy dispersive X-ray fluorescence (EDXRF) analizator obezbeđuje brzo kvalitativno i kvantitativno određivanje atomskih elemenata u širokom rasponu tipova uzoraka:

  Analizirajte ₁₁Na do ₉₂U bez razaranja uzorka.
  Čvrsti, tečni, legure, praškovi i tanki slojevi.
  Rendgenska cev 50kV za široku pokrivenost elemenata.
  Poluprovodnički detektor za vrhunski kvalitet podataka.
  Moderni korisnički interfejs, smartphone dizajn.
  Višestruki automatizovani cevni filteri za povećanu osetljivost.
  Praktično ugrađen termalni štampač.
  Niska cena sa neuporedivim odnosom performansi i cene.