View as:

 • PerkinElmer ICP-OES Avio 500

  Avio 500 ICP-OES PerkinElmer je simultan što nam značajno smanjuje vreme analize pa time i potrošnju argona, vertikalna projekcija plazme, axialni i radialni pogled na plazmu, sposobnost analize teških matriksa kao i mogućnost snimanja širokog opsega koncentracija čime eliminišemo dodatno razblaživanje uzorka.

 • Atomski apsorpcioni spektrofotometar

  PinAAcle 500 PerkinElmer, je najmanji i najjednostavniji atomski apsorpcioni spektrofotometar sa plamenom tehnikom  na svetskom tržištu. Sistem je integrisao tehnologiju serije PinAAcle sa novinama jednostavnog komandovanja pomoću ekrana osetljivog na dodir. Ovaj model predstavlja najbolje rešenje za laboratorijske vežbe.

 • Atomski apsorpcioni spektrofotometar

  Atomski apsorpcioni spektrofotometar PinAAcle 900 serije je model dostupan u više kombinacija kako bi zadovoljio potrbe svakog korisnika obezbeđujući mu da samostalno pravi izbor koja tehnika (plamena, grafitna ili hidridna tehnika) mu je potrebna pri radu.

 • TESTO 890 termovizijska kamera

  VRH PONUDE TERMOVIZIJSKIH KAMERA

  Posedovanje TESTO 890 kamere znači da ste savršeno opremljeni za profesionalnu industrijsku termografiju kao i za termografiju zgrada: npr. za inspekciju naponskih sistema, merenje visokih temperatura, analizu štampanih ploča, kontrolu solarnih elektrana, kompletnu kontrolu fasada zgrada i energetski konsalting.

 • TESTO 625 termohigrometar

  TESTO 625 je ručni termohigrometar sa brzim odzivom, za jednokratna merenja na više lokacija.

 • TESTO 608 H1/H2 termohigrometri

  Testo 608 neprekidno meri vlažnost, temperaturu i tačku rose. Kondenzacija ne utiče na senzor za merenje vlažnosti.

 • TESTO 510 merač diferencijalnog pritiska

  Testo 510 je idealan aparat za merenje diferencijalnog pritiska u opsegu od 0 do 100 hPa, sa temperaturnom kompenzacijom, radi tačnog očitavanja.

 • TESTO 300 smart gasni analizator

  TESTO 300 je najnoviji TESTO-v gasni analizator, naslednik dobro poznatih modela sa istom oznakom koje su godinama unazad korisnici širom sveta uspešno upotrebljavali. Kompaktnim aparatom se upravlja preko ekrana osetljivog na dodir. Sve izmerene vrednosti sve vide odmah, bez skrolovanja ekrana. Posebno robusni displej, otporan na grebanje, upokovan je u otporno kućište koje će izdržati svakodnevne otežane uslove.

 • TESTO DiSCmini

  Sa instrumentom TESTO DiSCmini vrši se merenje koncentracije ultra-finih čestica (ultra-fine particles -UPF)…
 • FRITSCH Pulverisette 13

  U saradnji sa kompanijom Fritsch predstavljamo vam novu generaciju laboratorijskih mlinova.
  Novi mlinovi serije Premium Line imaju poboljšane, vrhunske performanse,
  unapređene sigurnosne sisteme, najsnažnije motore i najefikasnije sklopove za mlevenje i savremene kontrolne sisteme.
 • NABERTHERM Peći za žarenje i laboratorijske peći

  Kompanija Nabertherm je uspešan proizvođač i distributer
  kako laboratorijskih tako i
  industrijskih peći za žarenje.
  Svojim prisustvom na tržištu već 60 godina uspela je da postavi najbolji standard kvaliteta.