View as:

 • FlowFAST H

  FlowFAST H
  FlowFAST H su komore sa pozitivnim pritiskom ISO klase 3 horizontalnog laminarnog toka koji predstavljaju daleko ekonomičniju i validniju alternativu čistim sobama, jer su u stanju da obezbede nezagađene, bez čestica i sterilne uslove za materijale u radnom prostoru. Oni garantuju i održavaju odlične faktore zaštite proizvoda nudeći radnu površinu bez čestica zahvaljujući G3 predfilteru sa minimalnom efikasnošću od 80%-90% ASHRAE i H 14 HEPA/ULPA filteru sa efikasnošću većom od 99,995% MPPS (H14 – EN:1822).

  FlowFAST H ima primenu u širokom spektru disciplina kao što su: test steriliteta, mikrobiologija, vantelesna oplodnja, priprema oftalmoloških rastvora, priprema medijuma za kulturu, montaža elektronskih uređaja, nutritivna parenteralna terapija, montaža medicinskih uređaja, PCR.

 • Testo 176 T1 robusni temperaturni data loger

  Testo 176 T1 robusni data loger, prati temperaturu čak i u ekstremnim uslovima, uz pomoć veoma preciznog senzora Pt100. Moguće je precizno dokumentovati temperaturne vrednosti tokom dužeg vremenskog perioda. Zbog činjenice da je metalno kućište ovog instrumenta veoma izdržljivo, pogodan je za korišćenje u industrijskim i svim drugim ekstremnim uslovima.

 • FlowFAST V – Faster

  FlowFAST V
  FlowFAST V su komore sa vertikalnim laminarnim protokom ISO klase 3 sa pozitivnim pritiskom koji predstavljaju daleko ekonomičniju i validniju alternativu čistim sobama, jer su u stanju da obezbede nezagađene, bez čestica i sterilne uslove za materijale u radnom prostoru.

  Oni garantuju i održavaju odlične faktore zaštite proizvoda nudeći radnu površinu bez čestica zahvaljujući G3 predfilteru sa minimalnom efikasnošću od 80%-90% ASHRAE i H 14 HEPA/ULPA filteru sa efikasnošću većom od 99,995% MPPS (H14 – EN:1822).

  FlowFAST V je široko prihvaćen u mnogim sektorima industrije i u naučnim laboratorijama za upotrebu pri rukovanju nerizičnim ćelijskim kulturama ili nepatogenim biološkim uzorcima kada je cilj da se obezbedi visok stepen faktora zaštite uzorcima i proizvodima na radna ploča.

 • IN/IF inkubator – Memmert

  Inkubator IN/IF – Memmert

  Inkubator I je savršen za svet istraživanja, medicine, farmacije i analitike hrane, kao i za hemiju hrane. Visoko osetljiv, izuzetno precizan: Memmert laboratorijski inkubator I

 • Testo 174T temperaturni data loger

  Testo 174T mini data loger za temperaturu

 • Testo alarmni termometar

  Testo mini alarmni termometar 0900 0530

 • TESTO 108-2 termometar sa eksternom sondom

  Novi, unapređeni TESTO 108, sa novom sondom (klik mehanizam) sada je još robusniji i izdržljiviji!

  Robustan i vodootporan, termometar TESTO 108-2 je glavni kandidat u različitim aspektima pripreme i čuvanja hrane i prehrambenih proizvoda generalno. Instrument  omogućava brza merenja na licu mesta, za vreme transporta i skladištenja, tokom pripreme, u velikim kuhinjama, restoranima ili ketering servisima.

 • TESTO 625 termohigrometar

  TESTO 625 je ručni termohigrometar sa brzim odzivom, za jednokratna merenja na više lokacija.

 • TESTO 608 H1/H2 termohigrometri

  Testo 608 neprekidno meri vlažnost, temperaturu i tačku rose. Kondenzacija ne utiče na senzor za merenje vlažnosti.

 • DELTA INSTRUMENTS Laktoskop FT-B

  Hemijski analizator mleka, sa FTIR tehnologijom Laktoskop FT-B