View as:

 • Atomski apsorpcioni spektrofotometar

  PinAAcle 500 PerkinElmer, je najmanji i najjednostavniji atomski apsorpcioni spektrofotometar sa plamenom tehnikom  na svetskom tržištu. Sistem je integrisao tehnologiju serije PinAAcle sa novinama jednostavnog komandovanja pomoću ekrana osetljivog na dodir. Ovaj model predstavlja najbolje rešenje za laboratorijske vežbe.

 • SKYLA Vi

  Prvi pravi imunohemijski analizator za primenu u veterinarskim ambulantama.
  Analizator iz porodice Skyla, čiji biohemijski analizator je trenutno najprodavaniji model na našem tržištu, sa preko stotinu zadovoljnih korisnika.
 • RUDOLPH RESEARCH ANALYTICAL Denzitometri i Refraktometri

  Kombinovani sistem instrumenata je pravi izbor za korisnike koji imaju zahteve za merenjem indeksa refrakcije i gustine.
  Takvim izborom postiže se smanjenje ukupnih troškova, zbog delova koji su zajednički za oba instrumenta, manji utrošak vremena za rad operatera na punjenju i čišćenju sistema.
 • LDS EBULIOMETAR

  Princip merenja je zasnovan na praćenju temperature ključanja suvih vina koja direktno utiče na sadržaj alkohola. Temperatura ključanja vina zavisi od nadmorske visine i atmosferskog pritiska.
 • PERTEN Diode Array 7250

  NIR analizator namenjen za korišćenje u laboratoriji i u proizvodnji Primena: Prijem žitarica i uljarica, Mlekare, Industrija mesa, Fabrike stočne hrane, Mlinovi, Proizvodnja hrane za kućne ljubimce, Proizvodnja skroba, Šećera, Pekarska industrija, Proizvodnja
  etanola
 • CHARM SCIENCES novaLUM II SISTEM ZA ATP DETEKCIJU

  Novalum II sistem za ATP (Adenozin Tri Fosfat) detekciju koristi naprednu tehnologiju fotomultiplikacione cevi (PMT) koji je veoma osetljiva na prisustvo ATP i omogućava detekciju veoma niskih nivoa kontaminacije mikroorganizmima i organskim materijama.
 • RADWAG PMV 50

  Merenje vlažnosti pomoću inovativnog sistema mikrotalasima, predstavlja rešenje i odličan je izbor za merenja kod proizvoda
  koji sadrže visok procenat vlage (8-100%)
 • HETTICH Rotofix 32A

  Centrifuge izbora za biohemijske laboratorije. Dostupne su centrifuge sa ugaonim i swing-out rotorom.
 • ChecKit komparatori

  ChecKit komparatori, namenjeni osnovnoj kontroli većeg broja parametara u vodi. Snabdeveni su komparatorom, kolor diskom (mogu se dokupljivati samo dodatni diskovi za druge analize), tablet reagensima, kivetama i uputstvom za rad.

 • LOVIBOND Testeri

  Testeri MINI TEST i CHECKIT za brzo kolorimetrijsko određivanje na tenu različitih parametara (hlor, gvožđe, nitrati, pH, kiseonik, fosfati…)

 • PERKIN ELMER TurboMatrix™

  Perkin Elmer-ovi vodeći headspace, headspace trap i termalni desorberi su prvi izvor za različite analize lako isparljivih uzoraka. Bez obzira koji brend ili model gasnog hromatografa posedujete, Vi možete da ih nadoknadite Perkin Elmer-ovim sistemom za uvođenje uzoraka.