View as:

 • SKYLA Vi

  Prvi pravi imunohemijski analizator za primenu u veterinarskim ambulantama.
  Analizator iz porodice Skyla, čiji biohemijski analizator je trenutno najprodavaniji model na našem tržištu, sa preko stotinu zadovoljnih korisnika.
 • RUDOLPH RESEARCH ANALYTICAL Denzitometri i Refraktometri

  Kombinovani sistem instrumenata je pravi izbor za korisnike koji imaju zahteve za merenjem indeksa refrakcije i gustine.
  Takvim izborom postiže se smanjenje ukupnih troškova, zbog delova koji su zajednički za oba instrumenta, manji utrošak vremena za rad operatera na punjenju i čišćenju sistema.
 • LDS EBULIOMETAR

  Princip merenja je zasnovan na praćenju temperature ključanja suvih vina koja direktno utiče na sadržaj alkohola. Temperatura ključanja vina zavisi od nadmorske visine i atmosferskog pritiska.
 • PERTEN Diode Array 7250

  NIR analizator namenjen za korišćenje u laboratoriji i u proizvodnji Primena: Prijem žitarica i uljarica, Mlekare, Industrija mesa, Fabrike stočne hrane, Mlinovi, Proizvodnja hrane za kućne ljubimce, Proizvodnja skroba, Šećera, Pekarska industrija, Proizvodnja
  etanola
 • CHARM SCIENCES novaLUM II SISTEM ZA ATP DETEKCIJU

  Novalum II sistem za ATP (Adenozin Tri Fosfat) detekciju koristi naprednu tehnologiju fotomultiplikacione cevi (PMT) koji je veoma osetljiva na prisustvo ATP i omogućava detekciju veoma niskih nivoa kontaminacije mikroorganizmima i organskim materijama.
 • RADWAG PMV 50

  Merenje vlažnosti pomoću inovativnog sistema mikrotalasima, predstavlja rešenje i odličan je izbor za merenja kod proizvoda
  koji sadrže visok procenat vlage (8-100%)
 • HETTICH Rotofix 32A

  Centrifuge izbora za biohemijske laboratorije. Dostupne su centrifuge sa ugaonim i swing-out rotorom.
 • ChecKit komparatori

  ChecKit komparatori, namenjeni osnovnoj kontroli većeg broja parametara u vodi. Snabdeveni su komparatorom, kolor diskom (mogu se dokupljivati samo dodatni diskovi za druge analize), tablet reagensima, kivetama i uputstvom za rad.

 • LOVIBOND Testeri

  Testeri MINI TEST i CHECKIT za brzo kolorimetrijsko određivanje na tenu različitih parametara (hlor, gvožđe, nitrati, pH, kiseonik, fosfati…)

 • PERKIN ELMER TurboMatrix™

  Perkin Elmer-ovi vodeći headspace, headspace trap i termalni desorberi su prvi izvor za različite analize lako isparljivih uzoraka. Bez obzira koji brend ili model gasnog hromatografa posedujete, Vi možete da ih nadoknadite Perkin Elmer-ovim sistemom za uvođenje uzoraka.

 • PERKIN ELMER Clarus® SQ 8 GC/MS

  Clarus® SQ 8 GC/MS neprevaziđene osetljivosti i stabilnosti, nudi limite detekcije neviđene do sada. Karakterišu ga Clarifi™ detektor i jedinstveni SMART™ source (Simplified Maintenance And Removal Technology). Swafer tehnologija protoka proširiće vaše mogućnosti u hromatografiji.