View as:

 • PerkinElmer ICP-OES Avio 500

  Avio 500 ICP-OES PerkinElmer je simultan što nam značajno smanjuje vreme analize pa time i potrošnju argona, vertikalna projekcija plazme, axialni i radialni pogled na plazmu, sposobnost analize teških matriksa kao i mogućnost snimanja širokog opsega koncentracija čime eliminišemo dodatno razblaživanje uzorka.

 • Atomski apsorpcioni spektrofotometar

  PinAAcle 500 PerkinElmer, je najmanji i najjednostavniji atomski apsorpcioni spektrofotometar sa plamenom tehnikom  na svetskom tržištu. Sistem je integrisao tehnologiju serije PinAAcle sa novinama jednostavnog komandovanja pomoću ekrana osetljivog na dodir. Ovaj model predstavlja najbolje rešenje za laboratorijske vežbe.

 • Atomski apsorpcioni spektrofotometar

  Atomski apsorpcioni spektrofotometar PinAAcle 900 serije je model dostupan u više kombinacija kako bi zadovoljio potrbe svakog korisnika obezbeđujući mu da samostalno pravi izbor koja tehnika (plamena, grafitna ili hidridna tehnika) mu je potrebna pri radu.

 • RADWAG XA 310.4Y Analitička vaga

  4Y vage karakteriše Dual Core 2 x 1 GHz procesor što donosi vidljiva poboljšanja performansi uključujući brži rad, brže rukovanje, kraće vreme stabilizacije zadržavajući visoke vrednosti ponovljivosti.
 • RADWAG XA 220.4Y Analitička vaga

  4Y vage karakteriše Dual Core 2 x 1 GHz procesor što donosi vidljiva poboljšanja performansi uključujući brži rad, brže rukovanje, kraće vreme stabilizacije zadržavajući visoke vrednosti ponovljivosti.
 • RADWAG XA 210.4Y Analitička vaga

  4Y vage karakteriše Dual Core 2 x 1 GHz procesor što donosi vidljiva poboljšanja performansi uključujući brži rad, brže rukovanje, kraće vreme stabilizacije zadržavajući visoke vrednosti ponovljivosti.
 • RADWAG XA 120/250.4Y Analitička vaga

  4Y vage karakteriše Dual Core 2 x 1 GHz procesor što donosi vidljiva poboljšanja performansi uključujući brži rad, brže rukovanje, kraće vreme stabilizacije zadržavajući visoke vrednosti ponovljivosti.
 • RADWAG XA 110.4Y Analitička vaga

  4Y vage karakteriše Dual Core 2 x 1 GHz procesor što donosi vidljiva poboljšanja performansi uključujući brži rad, brže rukovanje, kraće vreme stabilizacije zadržavajući visoke vrednosti ponovljivosti.
 • RADWAG XA 110.4Y.F Analitička vaga

  4Y vage karakteriše Dual Core 2 x 1 GB procesor što donosi vidljiva poboljšanja performansi uključujući brži rad, brže rukovanje, kraće vreme stabilizacije zadržavajući visoke vrednosti ponovljivosti.
 • RADWAG XA 82/220.4Y Analitička vaga

  4Y vage karakteriše Dual Core 2 x 1 GHz procesor što donosi vidljiva poboljšanja performansi uključujući brži rad, brže rukovanje, kraće vreme stabilizacije zadržavajući visoke vrednosti ponovljivosti.
 • RADWAG XA 52.4Y Analitička vaga

  4Y vage karakteriše Dual Core 2 x 1 GHz procesor što donosi vidljiva poboljšanja performansi uključujući brži rad, brže rukovanje, kraće vreme stabilizacije zadržavajući visoke vrednosti ponovljivosti.
 • RADWAG XA 52.4Y.F Analitička vaga

  4Y vage karakteriše Dual Core 2 x 1 GB procesor što donosi vidljiva poboljšanja performansi uključujući brži rad, brže rukovanje, kraće vreme stabilizacije zadržavajući visoke vrednosti ponovljivosti.