View as:

  • MWE Transportni brisevi

    Medical Wire & Equipment je kompanija koja se proizvodnjom briseva bavi već preko 60 godina. Za to vreme su uspeli da prošire svoju ponudu i danas u svom prodajnom programu imaju različite vrste suvih briseva, transportnih briseva. Imaju briseve koji se koriste u citologiji, farmaciji, industriji hrane, forenzici.