View as:

  • MWE Transportni brisevi

    Medical Wire & Equipment je kompanija koja se proizvodnjom briseva bavi već preko 60 godina. Za to vreme su uspeli da prošire svoju ponudu i danas u svom prodajnom programu imaju različite vrste suvih briseva, transportnih briseva. Imaju briseve koji se koriste u citologiji, farmaciji, industriji hrane, forenzici.

  • TITAN BIOTECH Mikrobiološke podloge

    TITAN BIOTECH nudi oko 2200 različitih mikrobioloških podloga za kliničku mikrobiologiju, prehrambenu mikrobiologiju, farmaciju i biotehnologiju. Takođe postoji i posebna linija VEG mikrobioloških podloga koje u sebi sadrže samo sastojke biljnog porekla.