View as:

 • FlowFAST H

  FlowFAST H
  FlowFAST H su komore sa pozitivnim pritiskom ISO klase 3 horizontalnog laminarnog toka koji predstavljaju daleko ekonomičniju i validniju alternativu čistim sobama, jer su u stanju da obezbede nezagađene, bez čestica i sterilne uslove za materijale u radnom prostoru. Oni garantuju i održavaju odlične faktore zaštite proizvoda nudeći radnu površinu bez čestica zahvaljujući G3 predfilteru sa minimalnom efikasnošću od 80%-90% ASHRAE i H 14 HEPA/ULPA filteru sa efikasnošću većom od 99,995% MPPS (H14 – EN:1822).

  FlowFAST H ima primenu u širokom spektru disciplina kao što su: test steriliteta, mikrobiologija, vantelesna oplodnja, priprema oftalmoloških rastvora, priprema medijuma za kulturu, montaža elektronskih uređaja, nutritivna parenteralna terapija, montaža medicinskih uređaja, PCR.

 • Smart FAST

  Smart FAST
  Iako je SmartFAST primarno zamišljen kao kabinet sa laminarnim protokom sa pozitivnim pritiskom, on je opremljen posebnim panelom za zatvaranje na vrhu koji omogućava prelazak sa rada sa pozitivnim na negativni pritisak.

  Dakle, postoje dve radne mogućnosti:
  Pozitivan pritisak (glavni princip rada): Vazduh okoline se izvlači sa vrha kabineta, a zatim se povlači nadole i filtrira pomoću H14 HEPA/ULPA filtera u radnu oblast u pozitivnom pritisku stvarajući vertikalni laminarni obrazac strujanja vazduha.

  Negativan pritisak (alternativni princip rada): Ambijentalni vazduh se uvlači kroz proreze baze od nerđajućeg čelika na prednjem otvoru i zatim prolazi ispod radne površine, odakle se uvlači i kanališe nakon filtracije kroz H14 HEPA/ULPA filter u stanju laminarnog protoka vazduha (oko 90%) i odvodi se spolja (oko 10%) sa gornje strane ormana.

 • FlowFAST V – Faster

  FlowFAST V
  FlowFAST V su komore sa vertikalnim laminarnim protokom ISO klase 3 sa pozitivnim pritiskom koji predstavljaju daleko ekonomičniju i validniju alternativu čistim sobama, jer su u stanju da obezbede nezagađene, bez čestica i sterilne uslove za materijale u radnom prostoru.

  Oni garantuju i održavaju odlične faktore zaštite proizvoda nudeći radnu površinu bez čestica zahvaljujući G3 predfilteru sa minimalnom efikasnošću od 80%-90% ASHRAE i H 14 HEPA/ULPA filteru sa efikasnošću većom od 99,995% MPPS (H14 – EN:1822).

  FlowFAST V je široko prihvaćen u mnogim sektorima industrije i u naučnim laboratorijama za upotrebu pri rukovanju nerizičnim ćelijskim kulturama ili nepatogenim biološkim uzorcima kada je cilj da se obezbedi visok stepen faktora zaštite uzorcima i proizvodima na radna ploča.