View as:

 • Rigaku NEX DE Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer

  Kao vrhunski visoko-performansni Energy Dispersive X-ray Fluorescence (EDXRF) elementarni analizator sa energijom i disperzijom, novi Rigaku NEX DE pruža široku elementarnu pokrivenost pomoću jednostavnog Windlows softvera – QuantEZ. Ovaj instrument omogućava analizu bez razaranja poševeši od natrijuma (Na) do uranijuma (U) u gotovo bilo kom matriksu, od čvrstih čestica i legura do praška, tečnosti i suspenzija.

  ● Analiza ₁₁Na do ₉₂U bez razaranja.
  ● Moćni QuantEZ Windows softver.
  ● Čvrsti uzorci, tečnosti, legure, praškovi i tanki slojevi.
  ● 60 kV X-ray cev za široku elementarnu pokrivenost.
  ● FAST SDD® detektor za vrhunske podatke.
  ● Šest automatizovanih filtera.
  ● Neuporedivi odnos cene i performansi.