View as:

 • Rigaku NEX CG – Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer

  Napredna Cartesian geometry EDXRF za brzu kvalitativna i kvantitativna elementarnu analizu.

  Rigaku NEX GC analizator obezbeđuje brzo kvalitativno i kvantitativno određivanje atomskih elemenata u širokom rasponu tipova uzoraka.

  Analizirajte ₁₁Na do ₉₂U bez razaranja uzorka.
  Čvrsti, tečni, legure, praškovi i tanki slojevi.
  Polarizacija za niže granice detekcije.
  Granice detekcije PPB nivoa za vodene uzorke pomoću UltraCarry.
  Pojednostavljen korisnički interfejs sa EZ analizom.