View as:

 • Rigaku NEX QC – Energy Dispersive X-ray Fluorescence Analyzer

  Novi EDXRF za brzu kvalitativnu i kvantitativnu elementarnu analizu.

  Rigaku NEX QC energy dispersive X-ray fluorescence (EDXRF) analizator obezbeđuje brzo kvalitativno i kvantitativno određivanje atomskih elemenata u širokom rasponu tipova uzoraka:

  Analizirajte ₁₁Na do ₉₂U bez razaranja uzorka.
  Čvrsti, tečni, legure, praškovi i tanki slojevi.
  Rendgenska cev 50kV za široku pokrivenost elemenata.
  Poluprovodnički detektor za vrhunski kvalitet podataka.
  Moderni korisnički interfejs, smartphone dizajn.
  Višestruki automatizovani cevni filteri za povećanu osetljivost.
  Praktično ugrađen termalni štampač.
  Niska cena sa neuporedivim odnosom performansi i cene.