View as:

  • BIO-RAD IQ-Check™ Real-Time PCR kitovi

    IQ-Check™ Real-Time PCR kitovi pružaju sve prednosti Real-Time PCR metode za brze i pouzdane rezultate pri ispitivanj patogena u hrani. Za razliku od standardnih referentnih metoda za ispitivanje patogena koje rezultate daju u roku od 4-7 dana, Real-Time PCR dijagnostika daje rezultate u roku od oko 48 sati uključujući i korak obogaćenja uzorka.