View as:

 • Smart FAST

  Smart FAST
  Iako je SmartFAST primarno zamišljen kao kabinet sa laminarnim protokom sa pozitivnim pritiskom, on je opremljen posebnim panelom za zatvaranje na vrhu koji omogućava prelazak sa rada sa pozitivnim na negativni pritisak.

  Dakle, postoje dve radne mogućnosti:
  Pozitivan pritisak (glavni princip rada): Vazduh okoline se izvlači sa vrha kabineta, a zatim se povlači nadole i filtrira pomoću H14 HEPA/ULPA filtera u radnu oblast u pozitivnom pritisku stvarajući vertikalni laminarni obrazac strujanja vazduha.

  Negativan pritisak (alternativni princip rada): Ambijentalni vazduh se uvlači kroz proreze baze od nerđajućeg čelika na prednjem otvoru i zatim prolazi ispod radne površine, odakle se uvlači i kanališe nakon filtracije kroz H14 HEPA/ULPA filter u stanju laminarnog protoka vazduha (oko 90%) i odvodi se spolja (oko 10%) sa gornje strane ormana.