View as:

  • MENZEL Predmetna i pokrovna stakla

    Mikroskopska predmetna i pokrovna stakla vrhunskog kvaliteta, najvišeg stepena čistoće su sinonim za MENZEL. Prikladna su za profesionalnu upotrebu
    u patologiji, citologiji, histologiji i biohemiji. Odobrena su za primenu u In-vitro dijagnostici.

  • MARIENFELD Predmetna i pokrovna stakla

    MARIENFELD nudi sveobuhvatni spektar kvalitetnog laboratorijskog stakla kako mikroskopska predmetna i pokrovna stakla, tako i komore za brojanje, kapilarne cevi, laboratorijsko posuđe i volumetrijsko staklo na kome je Marienfeld napravio svoje ime i međunarodno priznati brend. Izdvajaju se predmetna i pokrovna stakla čije su karakteristike: visoka spektralna transmisija, bezbojan izgled, odličan optički kvalitet, niska autofluorescencija.