View as:

  • SCIEX Triple Quad™ 5500+ System – QTRAP® Ready

    Projektovan da pruža najbolju kvantitativnu analizu u klasi.
    Najbolji je postao još bolji. SCIEX Triple Quad 5500+ LC-MS/MS sistem – QTRAP Ready opremljen je za realizaciju najsloženijih radnih procesa i povećanje mogućnosti vaše laboratorije. Sa ovim LC-MS / MS sistemom imate osetljivost i performanse da sa lakoćom ispunite analitičke i regulatorne zahteve za detekciju tragova niskog nivoa.