View as:

  • Testo 176 T1 robusni temperaturni data loger

    Testo 176 T1 robusni data loger, prati temperaturu čak i u ekstremnim uslovima, uz pomoć veoma preciznog senzora Pt100. Moguće je precizno dokumentovati temperaturne vrednosti tokom dužeg vremenskog perioda. Zbog činjenice da je metalno kućište ovog instrumenta veoma izdržljivo, pogodan je za korišćenje u industrijskim i svim drugim ekstremnim uslovima.