View as:

  • SafeFAST Elite

    FASTER, vodeća firma za proizvodnju
    laminarnih komora u Evropi.
    FASTER laminarne komore se mogu koristiti u svim laboratorijama, u farmaceutskoj industriji,
    bolnicama, istraživačkim centrima i referentnim ustanovama.