View as:

 • SCIEX TripleTOF® Mass Spectrometer Systems – 5600, 6600 and 6600+

  Upoznajte potrebe svoje laboratorije za Quadrupole Time-of-flight tehnologijom koju su osmislili stručnjaci kompanije SCIEX za inovacije i inženjering za masovnu spektrometriju.
  Povećajte performanse i produktivnost u vašoj laboratoriji pomoću Quadrupole Time-of-flight MS sistema za kvalitativnu i kvantitativnu analizu.

  TripleTOF® 5600 Sistem
  TripleTOF 5600+ sistem kombinuje najbolji u klasi SCIEX Triple Quad tehnologiju sa Accelerator TOF analizatorom, da bi se na jedinstvenoj platformi postigle maksimalne performanse masene spektrometrije.

  TripleTOF® 6600 Sistem
  TripleTOF 6600 sistem nudi visoku osetljivost, linearni dinamički raspon i brzo skeniranje kako bi vam pomogao da na najoptimalniji način uradite analizu veoma kompleksnih uzorka.

  TripleTOF® 6600+ sistem
  U kombinaciji sa karakteristično brzim mogućnostima skeniranja prethodnih TripleTOF platformi, SWATH® Akvizicijom i pristupom za digitalno arhiviranje uzoraka nezavisno od podataka, sistem TripleTOF 6600+ mogao će vam otključati svet kvantitativnih podataka koje nikada ranije niste doživeli.