View as:

  • PERKIN ELMER TGA 8000 i TGA 4000 termogravimetrijski analizatori

    Za istraživače i naučnike koji se bave karakterizacijom materijala, TGA 8000™ nudi kompletnu kontrolu uzorka i pouzdan rad čak i bez nadzora. Plus, napredna hyphenation tehnologija omogućava odličan rad sa FT-IR, MS, GC-MS i sistemima za bolju analizu razvijenih gasova.

    TGA 4000 dizajniran je sa keramičkom peći koja omogućava kontrolu temperature neophodnu za tačne rezultate. Robusni dizajn otporan na koroziju.