View as:

 • Rigaku NEX DE Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer

  Kao vrhunski visoko-performansni Energy Dispersive X-ray Fluorescence (EDXRF) elementarni analizator sa energijom i disperzijom, novi Rigaku NEX DE pruža široku elementarnu pokrivenost pomoću jednostavnog Windlows softvera – QuantEZ. Ovaj instrument omogućava analizu bez razaranja poševeši od natrijuma (Na) do uranijuma (U) u gotovo bilo kom matriksu, od čvrstih čestica i legura do praška, tečnosti i suspenzija.

  ● Analiza ₁₁Na do ₉₂U bez razaranja.
  ● Moćni QuantEZ Windows softver.
  ● Čvrsti uzorci, tečnosti, legure, praškovi i tanki slojevi.
  ● 60 kV X-ray cev za široku elementarnu pokrivenost.
  ● FAST SDD® detektor za vrhunske podatke.
  ● Šest automatizovanih filtera.
  ● Neuporedivi odnos cene i performansi.

 • Rigaku NEX QC – Energy Dispersive X-ray Fluorescence Analyzer

  Novi EDXRF za brzu kvalitativnu i kvantitativnu elementarnu analizu.

  Rigaku NEX QC energy dispersive X-ray fluorescence (EDXRF) analizator obezbeđuje brzo kvalitativno i kvantitativno određivanje atomskih elemenata u širokom rasponu tipova uzoraka:

  Analizirajte ₁₁Na do ₉₂U bez razaranja uzorka.
  Čvrsti, tečni, legure, praškovi i tanki slojevi.
  Rendgenska cev 50kV za široku pokrivenost elemenata.
  Poluprovodnički detektor za vrhunski kvalitet podataka.
  Moderni korisnički interfejs, smartphone dizajn.
  Višestruki automatizovani cevni filteri za povećanu osetljivost.
  Praktično ugrađen termalni štampač.
  Niska cena sa neuporedivim odnosom performansi i cene.