AMARELL-E906

AMARELL Digitalni Min/Max unutrašnji termometar

Kratak opis: KOMPANIJA AMARELL JE SPECIJALIZOVANA ZA PROIZVODNJU TERMOMETARA KOJI IMAJU RAZLIČITU PRIMENU
Najjednostavniji i najčešće korišćeni termometri su stakleni laboratorijski termometri koji se odlikuju velikom preciznošću. Termometri se dele na osnovu fluida i punjenja stepena preciznosti. U proizvodnom programu ove kompanije nalaze se i multifunkcionalni digitalni termometri, sa sondama od 125mm, 300mm, 500mm i laboratorijski satovi, štoperice, sobni. Sve ove termometre je moguće etalonirati u SUPERLAB-ovoj akreditovanoj laboratoriji Metrolab, pri čemu se izdaje uverenje o etaloniranju.

Opis proizvoda

Tip: Digitalni Min/Max unutrašnji termometar
Opseg merenja: -50+70:0,1°C
Spoljašnja sonda na kablu od 3m
Dimenzije: 80x55x20mm
Mogućnost zidne montaže.
Kataloški brojevi: E 906790 i E 906792

Kontakt