ampal-pumpa-1

AMPALL Infuzione i špric pumpe

Kratak opis:

Digitalna infuziona pumpa IP-7700 najnovije generacije pruža široke mogućnosti za programiranje na osnovu podataka o pacijentu koje ubacujemo u softver.
Digitalna špric pumpa SP-8800 takođe ima korisne funkcije koje smo pomenuli i kod infuzione pumpe kao što su: automatska kalkulacija doze, alarmi, samotestiranje,…

Opis proizvoda

Digitalna infuziona pumpa IP-7700 najnovije generacije pruža široke mogućnosti za programiranje na osnovu podataka o pacijentu koje ubacujemo u softver. Doza leka koja se aplikuje automatski se izračunava na osnovu težine pacijenta, a postoji i mogućnost promene brzine protoka od 1-1000 ml/h u okviru jedne kontinuirane infuzije. Program samotestiranja posle svake infuzije. Alarm u vise nivoa. Mogućnost rada na baterije u trajanju od 4 sata.

Digitalna špric pumpa SP-8800 takođe ima korisne funkcije koje smo pomenuli i kod infuzione pumpe kao što su: automatska kalkulacija doze, alarmi, samotestiranje, automatsko prepoznavanje zapremine šprica (0,1-1200 ml), održavanje vene otvorenom po završenoj isporuci leka sa minimalnim protokom, mogućnost promene dinamike isporuke leka u okviru jedne aplikacije, detekcija mehurića u tečnosti itd. Memorija sadrži zadnjih 10 merenja. Moguće je povezivanje pumpe sa centralnim računarom za monitoring i sa sistemom za hitno pozivanje med. sestre. Mogućnost rada na baterije u trajanju od 2h.

Kontakt

Dragana Jovanović
Viši referent prodaje MED&MED
Tel/Fax: +381 11 22 22 222 lok.278
Mob: 064/8720-227
djovanovic@superlab.rs