, , , ,

Arsen test kit – za brzu determinaciju arsena u vodi

Brzi test kid za određivanje koncentracije As u vodi. U setu sadrži sve neophodne hemikalije, menzure i kartu za određivanje boje rastvora. Predviđeni merni opseg merenja je 0-0,5mg/l As, sa gradacijom 0,005-0,01-0,025-0,05-0,1-0,25-0,5mg/l As. Veoma senzitivan test, omogućava merenje koncentracije arsena na terenu, u skladu sa zahtevima WHO. Kit ne sadrži toksične i opasne materije, a boce i menzure predviđene za rad obezbeđuju zahtevanu bezbednost u radu.

X
Scroll to Top