at-os-1

AT-OS Mašina za pranje i dezinfekciju higijenskih posuda

Kratak opis:

AT-OS je poznati italijanski proizvođač mašina za pranje i dezinfekciju bolničkog higijenskog posuđa kao što su noše, guske, urinal bokali, bubrežnjaci, posude za rastvore i ispiranje telesnih šupljina itd. Ovakav vid opreme je postao neophodan u svim ustanovama gde može doći do kontaminacije osoblja i pacijenata preko korišćenja higijenskih posuda.

Opis proizvoda

AT-OS je poznati italijanski proizvođač mašina za pranje i dezinfekciju bolničkog higijenskog posuđa kao što su noše, guske, urinal bokali, bubrežnjaci, posude za rastvore i ispiranje telesnih šupljina itd. Ovakav vid opreme je postao neophodan u svim ustanovama gde može doći do kontaminacije osoblja i pacijenata preko korišćenja higijenskih posuda.

Glavna prednost ovih mašina je nasavremenija tehnologija po kojoj su napravljene, a u skladu sa direktivom EC 93/42, za medicinska sredstva klase 2A. To znači da se mogu koristiti u svim bolničkim i kliničkim uslovima, kao i u privatnim zdravstvenim ustanovama gde za to postoji potreba.

Ove mašine su visokog kvaliteta izrade (AISI 304 S/S) i sigurne za upotrebu u smislu zaštite od ukrštene kontaminacije jer se posude automatski prazne, čiste i dezinfikuju. Imaju programe prilagođene različitim potrebama korisnika i sistem upozorenja koji se odnosi na pravilno korišćenje i održavanje. Vrata mašine se mogu otvoriti tek po kompletnom završetku celokupnog ciklusa.

Ceo program je kontrolisan putem elektronske table na prednjoj površini mašine gde se nalazi i štampač sa rezultatima dezinfekcije i pratećim
podacima o završenom ciklusu. Različite konfiguracije mašine, desktop ili zidni model, sa slivnikom ili bez, sa sudoperom ili bez, sa više ili manje unutrašnjih dodataka za posude, omogućava korisniku da mašinu prilagodi svojim potrebama i prostoru.

Kontakt

Dragana Jovanović
Viši referent prodaje MED&MED
Tel/Fax: +381 11 22 22 222 lok.278
Mob: 064/8720-227
djovanovic@superlab.rs