, , , , , ,

BIOSAN: HiPo MPP-96

HiPo MPP-96, fotometar za mikrotest ploče sa 96 mesta.

Detaljna specifikacija proizvoda: HiPo MPP-96 Microplate Photometer.

Fotometar za mikrotest ploče HiPo MPP-96 je kompaktni stoni uređaj za merenje rezultata ELISA i mikrobioloških studija u mikrotest pločama sa 96 bunara. Fotometar se kontroliše i šalje podatke preko računara. Uređaj se isporučuje sa specijalizovanim softverom QuantAssay.

Karakteristike QuantAssay softvera:

• ELISA testovi bilo koje složenosti mogu se sprovesti preko robusnog editora testova uz pomoć Assay Wizzard-a
• Kvantitativni test uključuje do 20 standarda
• Testovi avidnosti/afiniteta
• Multiplex testovi sa do 7 testova na jednoj ploči
• Kvalitativni test uključuje do 11 kontrola
• Funkcija BestFit za izbor najbolje kalibracione krive
• Interfejs prilagođen korisniku: dobijte rezultate u 3 klika
• Sačuvajte, učitajte i izvezite rezultate
• Pravi vizuelne izveštaje

Preciznost (405, 450, 492, 620 nm)
0,000 – 2,000 OD ≤ (0,5 % ± 0,010 OD) tipično
2.000 – 3.000 OD ≤ (1 % ± 0.010 OD) tipično

Preciznost/Reproducibilnost (405, 450, 492, 620 nm)
0,000 – 2,000 OD ≤ (0,5 % ± 0,005 OD)
2.000 – 3.000 OD ≤ (1,0 % ± 0,005 OD)

* do 4 opciona filtera se mogu fabrički ugraditi na zahtev

Kontakt

Dimitrije Ilić, ing. maš.
Menadžer proizvoda MEDMIKROLAB
Tel/Fax: +381 11 22 22 222 ext. 324
Mob: +381 64 8720 269
dilic@superlab.rs

X
Scroll to Top