, , , , , , ,

BIOSAN: Multi Bio 3D

Programabilni mini-šejker Multi Bio 3Dje dizajniran za različite primene: reakcije hibridizacije, rast ćelija, pranje gela, meku ekstrakciju i homogenizaciju bioloških komponenti u rastvorima.

Detaljna specifikacija proizvoda: Multi Bio 3D Programmable mini-shaker.

Programabilni mini šejker Multi Bio 3D je dizajniran za različite primene: reakcije hibridizacije, rast ćelija, pranje gela, meku ekstrakciju i homogenizaciju bioloških komponenti u rastvorima.

Multi Bio 3D omogućava realizaciju nekoliko vrsta pokreta u jednom modulu. Ova opcija Biosan instrumenata suštinski proširuje mogućnosti i povećava efikasnost pripreme test uzoraka, kao i omogućava odabir vrste mešanja prema individualnim zahtevima.

Mikroprocesorsko upravljanje omogućava tri tipa kretanja:
1) Orbitalnu 3D rotaciju platforme,
2) Recipročno 3D kretanje (tip ping–pong),
3) Meko vibrirajuće ljuljanje.

Ova tri tipa kretanja mogu se izvoditi odvojeno , u paru i u ciklusima, periodično ponavljajući sekvencu tri tipa pokreta.

Šejker je dizajniran za laboratorije sa povećanim zahtevima za kvalitetom procesa mešanja, ekstrakcije i rasta ćelija.

Neklizajuća silikonska podloga otporna na temperaturu koja se nalazi na platformi šejkera ​​pruža stabilan položaj posuda tokom trešenja.

Opciona PDM prostirka sa udubljenjem sprečava da se epruvete različitih veličina kotrljaju po platformi.

Programabilni šejker se može koristiti u rashladnim prostorijama ili inkubatorima, radeći na temperaturi okoline od +4°C do +40°C.

Kontakt

Dimitrije Ilić, ing. maš.
Menadžer proizvoda MEDMIKROLAB
Tel/Fax: +381 11 22 22 222 ext. 324
Mob: +381 64 8720 269
dilic@superlab.rs

X
Scroll to Top